Thursday, 05/12/2019 - 22:25|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày 18 tháng 8 năm 2017 Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 2870/QĐ-BGDĐT: "Thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về Giáo dục của UBND tỉnh Thái Bình"....
Ngày ban hành:
22/08/2017
Ngày hiệu lực:
22/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện hướng dẫn của Thanh tra Bộ GD&ĐT về Thanh tra thi THPT quốc gia năm 2017, thực hiện công tác thanh tra năm học 2016 -2017, Sở GD&ĐT Thái Bình tiến hành thanh tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia năm 2017...
Ngày ban hành:
22/05/2017
Ngày hiệu lực:
22/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ công văn số 1503/BGDĐT-TTr ngày 13/4/2017 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia (THPTQG) năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng kế hoạch thanh tra thi THPTQG năm 2017 như sau:...
Ngày ban hành:
09/05/2017
Ngày hiệu lực:
09/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 cua Bộ Giáo dục và Đào tạo - Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;..
Ngày ban hành:
13/02/2017
Ngày hiệu lực:
13/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực