Thursday, 20/06/2019 - 22:39|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
09/06/2017
Ngày hiệu lực:
09/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kính gửi: Các Trường THPT Công lập
Ngày ban hành:
03/06/2017
Ngày hiệu lực:
03/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 29 tháng 3 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đã có Công văn số 179/SGDĐT-KT&QLCLGD về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2016-2017, trong đó có yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả sau khi kiểm tra.
Ngày ban hành:
17/05/2017
Ngày hiệu lực:
17/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Để thống nhất trong việc thực hiện các công tác trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, Bộ GD&ĐT đã soạn tập Tài liệu phổ biến tại phòng thi, lãnh đạo các điểm thi tiến hành nghiên cứu, phổ biến, triển khai thực hiện theo hướng dẫn.
Ngày ban hành:
12/05/2017
Ngày hiệu lực:
12/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực