Friday, 03/04/2020 - 11:57|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
08/09/2017
Ngày hiệu lực:
08/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/07/2017
Ngày hiệu lực:
05/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sau khi thi, Sở GD&ĐT đã nhận được nhiều yêu cầu sửa dữ liệu của các điểm tiếp nhận, Sở GD&ĐT thông báo như sau:
Ngày ban hành:
05/07/2017
Ngày hiệu lực:
05/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/06/2017
Ngày hiệu lực:
09/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực