Wednesday, 01/04/2020 - 01:44|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT như sau:
Ngày ban hành:
26/09/2017
Ngày hiệu lực:
26/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ kể hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS như sau:
Ngày ban hành:
26/09/2017
Ngày hiệu lực:
26/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Công văn số 4378/BGDĐT-QLCL ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017-2018; Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 cua Uy ban nhân dân tỉnh vê ban hành khung Kế hoạch thời gian nam học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối vói công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) như sau:
Ngày ban hành:
26/09/2017
Ngày hiệu lực:
26/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/09/2017
Ngày hiệu lực:
08/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực