Sunday, 16/06/2019 - 03:56|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Kính gửi: Các điểm tiếp nhận hồ sơ
Ngày ban hành:
22/04/2017
Ngày hiệu lực:
22/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đến thời điểm này (ngày 17-4-2017) đã gần hết thời hạn thu nhận hồ sơ ĐKDT, nhưng một số đơn vị chưa nhập hoặc nhập được rất ít dữ liệu ĐKDT của thí sinh lên hệ thống.
Ngày ban hành:
17/04/2017
Ngày hiệu lực:
17/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện yêu cầu phối hợp xác minh địa chỉ học sinh đang học tiểu học hoặc THCS của cơ quan chức năng huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo xác minh học sinh có thông tin sau...
Ngày ban hành:
12/04/2017
Ngày hiệu lực:
12/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/04/2017
Ngày hiệu lực:
11/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực