Thursday, 25/04/2019 - 09:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Ngày ban hành:
31/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện khảo sát chất lượng học sinh khối lớp 9, lớp 12 học kỳ I năm học 2018-2019 như sau...

Ngày ban hành:
23/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 như sau:

Ngày ban hành:
11/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực