Saturday, 11/07/2020 - 05:24|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Ngày ban hành:
02/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thí sinh lưu ý phản hồi các sai sót (nếu có) trước ngày 26/05/2019. Số điện thoại 0989.546.581.

Ngày ban hành:
23/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện khảo sát chất lượng học sinh khối lớp 9, lớp 12 học kỳ I năm học 2018-2019 như sau...

Ngày ban hành:
23/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực