Wednesday, 18/09/2019 - 18:51|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan

Thực hiện Công văn số 693/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 27/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) v/v báo cáo tình hình thực hiện nền nếp, kỉ luật trong trường học, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện với nội dung như sau:

Ngày ban hành:
12/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-CĐN ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Công đoàn ngành về việc tổ chức Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Ban Thường vụ Công đoàn ngành yêu cầu đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

Ngày ban hành:
12/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triến khai việc thực hiện chế độ nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo của cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
09/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực