Thursday, 23/01/2020 - 09:40|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính về việc báo cáo hiện trạng máy móc thiết bị chuyên dùng và đề xuất tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng theo Quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THPT công lập; Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; Trường Mầm non Hoa Hồng thực hiện tốt một số nội dung sau:...
Ngày ban hành:
06/07/2017
Ngày hiệu lực:
06/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các trường THPT; TTGDNN-GDTX; TTGDTX tỉnh; trường Mầm non Hoa Hồng khẩn trương triển khai thu thập số liệu thống kê giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên kỳ cuối năm học 2016-2017 và tổng hợp báo cáo thống kê, trong đó cần thực hiện các nội dung sau:...
Ngày ban hành:
04/07/2017
Ngày hiệu lực:
04/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 1023/STC-TT ngày 16/6/2017 của Sở Tài chính về đăng ký mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2017. Về việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:...
Ngày ban hành:
21/06/2017
Ngày hiệu lực:
21/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Quyết định số 1291/QĐ- ƯBND ngày 24 tháng 5 năm 2017 của ƯBND tỉnh Thái Bình về việc kinh phí thực hiện kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017,Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:
Ngày ban hành:
31/05/2017
Ngày hiệu lực:
31/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực