Sunday, 16/06/2019 - 04:22|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 510/STC- HCSN ngày 31/3/2017 của Sở Tài chính Thái Bình về việc đăng ký nhu cầu sử dụng phần mềm kế toán HCSN...
Ngày ban hành:
15/05/2017
Ngày hiệu lực:
15/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4124/UBND-KT ngày 31/10/2016 về việc triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá;
Ngày ban hành:
28/04/2017
Ngày hiệu lực:
28/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 1482/UBND-KT ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh về giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng Đề án thí điểm Phát triển văn hóa đọc trong nhà trường thông qua việc cải tạo và nâng cấp hệ thống thư viện trường học theo mô hình “Mở - Hiện đại – Thân thiện” các cấp học tỉnh Thái Bình...
Ngày ban hành:
25/04/2017
Ngày hiệu lực:
25/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được phiếu chuyển số 292/PC-VPUB ngày 31/3/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết đề nghị triển khai Đề án hợp tác giảng dạy Tiếng anh Victoria trong các trường mầm non, tiểu học, trung học của Công ty Cổ phần giáo dục và Đào tạo VICTORIA...
Ngày ban hành:
12/04/2017
Ngày hiệu lực:
12/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực