Sunday, 16/06/2019 - 03:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được phiếu chuyển số 293/PC-VPUB ngày 31/3/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết đề nghị bồi dưỡng giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Anh ngữ Quốc tế SYDNEY...
Ngày ban hành:
12/04/2017
Ngày hiệu lực:
12/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được phiếu chuyển số 292/PC-VPUB ngày 31/3/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết đề nghị triển khai Đề án hợp tác giảng dạy Tiếng anh Victoria trong các trường mầm non, tiểu học, trung học của Công ty Cổ phần giáo dục và Đào tạo VICTORIA...
Ngày ban hành:
12/04/2017
Ngày hiệu lực:
12/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Để thực hiện tốt một số nhiệm vụ về công tác tài chính – CSVC cuối năm học 2016-2017, xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:...
Ngày ban hành:
04/04/2017
Ngày hiệu lực:
04/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau:...
Ngày ban hành:
29/03/2017
Ngày hiệu lực:
29/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực