Sunday, 16/06/2019 - 04:25|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau:...
Ngày ban hành:
29/03/2017
Ngày hiệu lực:
29/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được đề nghị và hồ sơ của Công ty TNHH thương mại và du lịch Hoàng Gia Việt Nam về phối hợp triển khai đề án phổ cập bơi, phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh tỉnh Thái Bình...

Ngày ban hành:
20/03/2017
Ngày hiệu lực:
20/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 764/BGDĐT-GDMN ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Thông báo kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính của Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ em mầm non...
Ngày ban hành:
10/03/2017
Ngày hiệu lực:
10/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 20007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp; sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch xét duyệt quyết toán năm 2016 đối với các đơn vị trực thuộc Sở....
Ngày ban hành:
02/03/2017
Ngày hiệu lực:
02/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực