Thursday, 20/06/2019 - 21:57|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 2255/STC-TT ngày 26/12/2017 của Sở Tài chính về đăng ký mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2018. Về việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:
Ngày ban hành:
28/12/2017
Ngày hiệu lực:
28/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Trong khi chờ hướng dẫn về công tác khóa sổ của cơ quan Tài chính,về công tác tài chính cuối năm, Sở GDĐT lưu ý các đơn vị làm tốt việc sau:...
Ngày ban hành:
09/12/2017
Ngày hiệu lực:
09/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường THPT, TTGDNN-GDTX, trường Mầm non Hoa Hồng báo cáo thống kê đầu năm học 2017-2018 theo các nội dung sau:...
Ngày ban hành:
12/09/2017
Ngày hiệu lực:
12/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/09/2017
Ngày hiệu lực:
06/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực