Sunday, 16/06/2019 - 03:56|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 và Kế hoạch sổ 80/KH-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh về “Tổ chức Đại hội Thế dục thể thao các cấp tỉnh Thái Bình và tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018”...

Ngày ban hành:
16/01/2018
Ngày hiệu lực:
16/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/01/2018
Ngày hiệu lực:
13/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 và Kế hoạch sổ 80/KH-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh về “Tổ chức Đại hội Thế dục thể thao các cấp tỉnh Thái Bình và tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018”...
Ngày ban hành:
08/01/2018
Ngày hiệu lực:
08/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch duyệt hồ sơ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017 như sau...Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch duyệt hồ sơ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017 như sau...

Ngày ban hành:
06/01/2018
Ngày hiệu lực:
06/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực