Thursday, 24/01/2019 - 07:42|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện Công văn sổ 5836/BGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho giáo viên và học sinh trung học năm học 2017 - 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai cuộc thi như sau:...
Ngày ban hành:
25/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/01/2018
Ngày hiệu lực:
16/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 và Kế hoạch sổ 80/KH-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh về “Tổ chức Đại hội Thế dục thể thao các cấp tỉnh Thái Bình và tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018”...

Ngày ban hành:
16/01/2018
Ngày hiệu lực:
16/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực