Monday, 25/06/2018 - 13:22|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện công văn số 521/KH-ĐH TDTT ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục và Đào tao tỉnh Thái Bình lần thứ VIII-2017. Để lễ khai mạc và thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội thật trang trọng đúng kế hoạch Ban tổ chức thông báo một số quy định cụ thể để các đoàn chuẩn bị thực hiện:...
Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày hiệu lực:
18/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày hiệu lực:
18/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác PCGDTHCS năm học 2017-2018 như sau:
Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày hiệu lực:
18/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 20/KH-LN ngày 07 tháng 9 năm 2017 kế hoạch liên ngành thực hiện công tác y tế trường học, năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo- Y tế
Ngày ban hành:
11/09/2017
Ngày hiệu lực:
11/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực