Saturday, 15/12/2018 - 21:32|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày hiệu lực:
18/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác PCGDTHCS năm học 2017-2018 như sau:
Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày hiệu lực:
18/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 521/KH-ĐH TDTT ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục và Đào tao tỉnh Thái Bình lần thứ VIII-2017. Để lễ khai mạc và thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội thật trang trọng đúng kế hoạch Ban tổ chức thông báo một số quy định cụ thể để các đoàn chuẩn bị thực hiện:...
Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày hiệu lực:
18/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT, ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường Trung học phổ thông; Căn cứ kế hoạch số 18/KH-HĐGDQPAN ngày 20/02/2017 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh về công tác của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017; Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh các trường Trung học phổ thông năm học 2017 - 2018 như sau:...
Ngày ban hành:
11/09/2017
Ngày hiệu lực:
11/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực