Saturday, 15/12/2018 - 21:47|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT, ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường Trung học phổ thông; Căn cứ kế hoạch số 18/KH-HĐGDQPAN ngày 20/02/2017 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh về công tác của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017; Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh các trường Trung học phổ thông năm học 2017 - 2018 như sau:...
Ngày ban hành:
11/09/2017
Ngày hiệu lực:
11/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 20/KH-LN ngày 07 tháng 9 năm 2017 kế hoạch liên ngành thực hiện công tác y tế trường học, năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo- Y tế
Ngày ban hành:
11/09/2017
Ngày hiệu lực:
11/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ vào Hướng dẫn tại Công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 6/8/2007 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện Hoạt động giáo dục nghề phổ thông lớp 11; Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 về việc hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông; Công văn số 3119/BGDĐT-GDCN ngày 17/6/2014 về việc phối hợp và thực hiện giáo dục hướng nghiệp nghề của Bộ GD&ĐT;Thực hiện công văn số 502/SGDĐT- GDTrH ngày 17/8/2016 của Sở GD&ĐT, về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017- 2018 Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện Hoạt động giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề phổ thông năm học 2017-2018 như sau...
Ngày ban hành:
07/09/2017
Ngày hiệu lực:
07/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực