Tuesday, 20/02/2018 - 14:47|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện công văn số 20/KH-LN ngày 07 tháng 9 năm 2017 kế hoạch liên ngành thực hiện công tác y tế trường học, năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo- Y tế
Ngày ban hành:
11/09/2017
Ngày hiệu lực:
11/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT, ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường Trung học phổ thông; Căn cứ kế hoạch số 18/KH-HĐGDQPAN ngày 20/02/2017 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh về công tác của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017; Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh các trường Trung học phổ thông năm học 2017 - 2018 như sau:...
Ngày ban hành:
11/09/2017
Ngày hiệu lực:
11/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Công văn số 189/DATHPT2-ĐTBD ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về phương pháp dạy học các môn học và phương pháp hướng dẫn học sinh tự học, Sở GDĐT hướng dẫn tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Tin học và Công Nghệ trường THPT (sau đây gọi chung là học viên) như sau:...
Ngày ban hành:
07/09/2017
Ngày hiệu lực:
07/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực