Saturday, 15/12/2018 - 20:12|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Căn cứ vào Hướng dẫn tại Công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 6/8/2007 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện Hoạt động giáo dục nghề phổ thông lớp 11; Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 về việc hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông; Công văn số 3119/BGDĐT-GDCN ngày 17/6/2014 về việc phối hợp và thực hiện giáo dục hướng nghiệp nghề của Bộ GD&ĐT;Thực hiện công văn số 502/SGDĐT- GDTrH ngày 17/8/2016 của Sở GD&ĐT, về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017- 2018 Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện Hoạt động giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề phổ thông năm học 2017-2018 như sau...
Ngày ban hành:
07/09/2017
Ngày hiệu lực:
07/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Công văn số 189/DATHPT2-ĐTBD ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về phương pháp dạy học các môn học và phương pháp hướng dẫn học sinh tự học, Sở GDĐT hướng dẫn tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Tin học và Công Nghệ trường THPT (sau đây gọi chung là học viên) như sau:...
Ngày ban hành:
07/09/2017
Ngày hiệu lực:
07/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông, Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2017-2018 của Vụ GDTrH - Bộ GDĐT, Sở GDĐT Thái Bình hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với bậc Giáo dục Trung học như sau:..
Ngày ban hành:
07/09/2017
Ngày hiệu lực:
07/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực