Thursday, 24/01/2019 - 07:51|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), hiện nay tại các địa phương, số lượng trẻ em di cư từ một số nước trở về Việt Nam sinh sống có xu hướng gia tăng, trong đó một số em không đủ căn cứ pháp lý để cấp các loại giấy tờ như hộ tịch, hộ khẩu và giấy khai sinh. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền học tập của các em, các địa phương đã tạo điều kiện để các em được tham gia học tập trên cơ sở giấy xác nhận họ, tên, năm sinh do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp. Như vậy, việc đảm bảo học tập của các em cơ bản được giải quyết nhưng trong thời gian tới, một số học sinh thuộc nhóm đối tượng nêu trên hoàn thành chương trình trung học cơ sở (THCS) mà vẫn không được cấp giấy khai sinh sẽ chưa đủ điều kiện để công nhận tốt nghiệp THCS theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy chế công nhận tốt nghiệp THCS....
Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày hiệu lực:
18/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018, Sở GDĐT yêu cầu Phòng GDĐT các huyện, thành phố, các trường THPT, THCS thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:...
Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020); Thực hiện Quyết định số 4591/QĐ-BGDĐT ngày 02/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) của ngành Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) của ngành Giáo dục như sau:
Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực