Thursday, 24/01/2019 - 07:30|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020); Thực hiện Quyết định số 4591/QĐ-BGDĐT ngày 02/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) của ngành Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) của ngành Giáo dục như sau:
Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018, Sở GDĐT yêu cầu Phòng GDĐT các huyện, thành phố, các trường THPT, THCS thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:...
Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 và để chuẩn bị tốt cho cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2017-2018 đạt hiệu quả cao, Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT, các trường THPT thực hiện tốt một số công việc sau đây:...
Ngày ban hành:
05/12/2017
Ngày hiệu lực:
05/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực