Sunday, 12/07/2020 - 06:21|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện Kế hoạch năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017; triển khai nhiệm vụ năm học 2017- 2018 cấp Tiểu học....
Ngày ban hành:
09/08/2017
Ngày hiệu lực:
09/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 2561/BGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức sơ kết và báo cáo đánh Giá thực trạng tình hình thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu các Phòng Giáo dục Đào tạo tổ chức sơ kết và báo cáo tình hình triển khai thực hiện đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 22 tại các huyện, thành phố. Nội dung tổ chức sơ kết, báo cáo tập trung vào một số vấn đề sau:...
Ngày ban hành:
03/07/2017
Ngày hiệu lực:
03/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 12/4/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (GDPTTT), theo kế hoạch, Chương trình được thực hiện từ năm 2018. Trên tinh thần đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức tập huấn Hoạt động trải nghiệm sáng tạo:...
Ngày ban hành:
29/05/2017
Ngày hiệu lực:
29/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tiếp nhận Chương trình “Sữa Cô gái Hà Lan cao khỏe” tặng sữa miễn phí cho học sinh Tiểu học năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu Phòng Giáo dục và Dào tạo thành phố, Kiến Xương, Vũ Thư chỉ đạo các trường Tiểu học (đơn vị được lựa chọn íô chức chương trình và phát sữa miễn phí) một số nội dung sau:
Ngày ban hành:
27/04/2017
Ngày hiệu lực:
27/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực