Friday, 27/05/2022 - 21:55|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Văn bản liên quan
Căn cứ công văn số 775/VKHGDVN ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về việc Khảo sát nhận thức và ghi hình tiết học môn: Toán, Tiếng Việt lớp 2, Toán, Ngữ văn lớp 7. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung như sau:...
Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện chương trình khóa bồi dưỡng phương pháp sử dụng sách giáo khoa mới cho giáo viên tiếng Anh, phục vụ thay sách giáo khoa của các bậc học, trong đó có nội dung thực hành tại các trường phổ thông có dạy chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm....
Ngày ban hành:
19/10/2017
Ngày hiệu lực:
19/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 18/8/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn số 595, 597 về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 trong đó có khóa bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh phục vụ thay sách giáo khoa cho đối tượng là giáo viên tiếng Anh đã đạt chuẩn năng lực của các cấp học.
Ngày ban hành:
13/10/2017
Ngày hiệu lực:
13/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tiến hành cấp phát như sau:...
Ngày ban hành:
05/10/2017
Ngày hiệu lực:
05/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực