Friday, 03/04/2020 - 10:43|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện kế hoạch năm học 2016- 2017. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức Hội nghị giao ban cấp Tiểu học:...
Ngày ban hành:
04/10/2016
Ngày hiệu lực:
04/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; - Các trường THPT Hiện nay đã có Huy chương, Giấy chứng nhận của học sinh khối 5, 9,11 tham gia cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet vòng toàn quốc. Sở GD&ĐT đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường THPT có học sinh đạt giải theo quyết định số 1509/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 5 năm 2016 đến phòng 46, tầng II, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình nhận huy chương và giấy chứng nhận cho học sinh. Thời gian nhận từ 8h- 11h ngày 06 tháng 06 năm 2016. Chi tiết liên hệ ông Phạm Văn Khoa, ĐT: 0913053416. Xin trân trọng thông báo!
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chuẩn bị cho năm học 2016- 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức Hội nghị Giao ban tháng 8/2016 cấp Tiểu học. - Thành phần: Mỗi phòng GD&ĐT cử: + Lãnh đạo, Chuyên viên phụ trách Tiểu học; - Thòi gian: Chiều ngày 05 tháng 08 năm 2016. (Khai mạc lúc 14h00) - Địa điểm: Hội trường giao ban tầng I, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình - Kinh phí: Các đơn vị có đại biểu dự Hội nghị chi trả kinh phí cho đại biểu của đơn vị mình theo chế độ hiện hành. Nhận công văn này, Sở GD&ĐT đề nghị trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phô cử đại biêu vê dự Hội nghị đúng thành phân và thời gian./.
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016; Công văn số 158/TTCGD ngày 12/7/2016 của Trung tâm công nghệ Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tổng kết "Triển khai dạy học các môn theo chương trìnhCcông nghệ Giáo dục (CGD) và tập huấn nâng cao năng lực đối với CBQL, GV cốt cán, Sở Giáo dục và Đào tạo cử đại biểu tham dự Hội nghị
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực