Sunday, 12/07/2020 - 12:45|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tiến hành cấp phát như sau:...
Ngày ban hành:
05/10/2017
Ngày hiệu lực:
05/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Kế hoạch năm học 2017-2018; nhằm nâng cao năng lực cho CBQL và giáo viên về đánh giá học sinh theo TT22/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức chuyên đề “ Thiết kế bài kiểm tra định kỳ theo TT22/2016”; Giảng viên là các Chuyên viên Chính Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo...
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
04/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 8/8/2017 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2017-2018; Căn cứ Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngàỵ 28 tháng 7 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017- 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX; Căn cứ vào Hướng dẫn số 3868/BGDĐT-GDTH ngày 22/8/2017 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với cấp Tiểu học, Sở giáo dục và Đào tạo Thái Bình hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với cấp Tiểu học như sau:...
Ngày ban hành:
28/08/2017
Ngày hiệu lực:
28/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
tạo về việc triển khai Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng, tặng sản phẩm sữa Cô gái Hà Lan cao khỏe cho học sinh Tiểu học và Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các trường Tiểu học, trường mầm non (đơn vị được lựa chọn tổ chức chương trình và phát sữa miễn phí) theo nội dung cụ thể như sau:...l
Ngày ban hành:
23/08/2017
Ngày hiệu lực:
23/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực