Sunday, 16/12/2018 - 17:50|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện công văn số 4547/BGDĐT- GDTrH ngày 15/09/2016 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh phổ thông năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh cụ thể như sau:...
Ngày ban hành:
08/02/2017
Ngày hiệu lực:
08/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2014 và văn bản sổ 4547/BGDĐT- GDTrH ngày 15/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic tài năng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm học 2016-2017, Sở GD &ĐT hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện như sau:...
Ngày ban hành:
10/10/2016
Ngày hiệu lực:
10/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện kế hoạch năm học 2016- 2017. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức Hội nghị giao ban cấp Tiểu học:...
Ngày ban hành:
04/10/2016
Ngày hiệu lực:
04/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Kếkoạch năm học 2016 - 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016; Triển khai nhiệm vụ năm học 2016- 2017 cấp Tiểu học và tập huấn bồi dường hiệu trưởng tiểu học. * Thành phần: - Khách mời: Lãnh đạo, chuyên viên Vụ GDTH, Bộ GDĐT; - Sở Giáo dục và Đào tạo: +Lãnh đạo Sở GD&ĐT và lãnh đạo, cv các phòng, ban có liên quan; - Phòng Giáo dục và Đào tạo: + Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Tiểu học phòng GD&ĐT; + Hiệu trưởng các trường tiểu học trong tỉnh. * Tlìờigian: Ngày 15 tháng 8 năm 2016 (Khai mạc 8 giờ 00 phút). * Địa điếm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình. (Số: 235, đường Hai Bà Trưng, cạnh vườn hoa thành phố Thái Bình) * Kinh phí: Các đơn vị có đại biểu dự Hội nghị chi trả kinh phí cho đại biểu của đơn vị mình theo chế độ hiện hành. Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố cử đại biểu về dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian./.
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực