Sunday, 12/07/2020 - 06:36|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
tạo về việc triển khai Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng, tặng sản phẩm sữa Cô gái Hà Lan cao khỏe cho học sinh Tiểu học và Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các trường Tiểu học, trường mầm non (đơn vị được lựa chọn tổ chức chương trình và phát sữa miễn phí) theo nội dung cụ thể như sau:...l
Ngày ban hành:
23/08/2017
Ngày hiệu lực:
23/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/08/2017
Ngày hiệu lực:
14/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Kế hoạch năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017; triển khai nhiệm vụ năm học 2017- 2018 cấp Tiểu học....
Ngày ban hành:
09/08/2017
Ngày hiệu lực:
09/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 2561/BGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức sơ kết và báo cáo đánh Giá thực trạng tình hình thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu các Phòng Giáo dục Đào tạo tổ chức sơ kết và báo cáo tình hình triển khai thực hiện đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 22 tại các huyện, thành phố. Nội dung tổ chức sơ kết, báo cáo tập trung vào một số vấn đề sau:...
Ngày ban hành:
03/07/2017
Ngày hiệu lực:
03/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực