Sunday, 12/07/2020 - 05:50|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày 12/4/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (GDPTTT), theo kế hoạch, Chương trình được thực hiện từ năm 2018. Trên tinh thần đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức tập huấn Hoạt động trải nghiệm sáng tạo:...
Ngày ban hành:
29/05/2017
Ngày hiệu lực:
29/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tiếp nhận Chương trình “Sữa Cô gái Hà Lan cao khỏe” tặng sữa miễn phí cho học sinh Tiểu học năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu Phòng Giáo dục và Dào tạo thành phố, Kiến Xương, Vũ Thư chỉ đạo các trường Tiểu học (đơn vị được lựa chọn íô chức chương trình và phát sữa miễn phí) một số nội dung sau:
Ngày ban hành:
27/04/2017
Ngày hiệu lực:
27/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Trường Tiểu học trên địa bàn đánh giá định kỳ cuối năm học 2016-2017 theo các yêu cầu sau:...
Ngày ban hành:
25/04/2017
Ngày hiệu lực:
25/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 1490/BGDĐT- GDTH ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình hướng dẫn các Phòng GD&ĐT chỉ đạo thực hiện với nội dung cụ thể như sau:
Ngày ban hành:
17/04/2017
Ngày hiệu lực:
17/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực