Sunday, 12/07/2020 - 07:48|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện công văn số 1490/BGDĐT- GDTH ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình hướng dẫn các Phòng GD&ĐT chỉ đạo thực hiện với nội dung cụ thể như sau:
Ngày ban hành:
17/04/2017
Ngày hiệu lực:
17/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ công văn số 4547/BGDĐT-GDTrH ngày 15/09/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tố chức Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh phổ thông năm học 2016-2017, Sở GDĐT hưó'ng dẫn triển khai cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông cấp toàn quốc năm học 2016-2017 như sau:...
Ngày ban hành:
05/04/2017
Ngày hiệu lực:
05/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Kế koạch năm học 2016-2017; nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho CBQL và giáo viên Dạy học theo mô hình trường học mới, sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức “ Hội thảo về tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới”...
Ngày ban hành:
17/03/2017
Ngày hiệu lực:
17/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Ngày hội Tiếng Anh” (English festival) cấp tỉnh năm học 2016-2017, cụ thể như sau:...
Ngày ban hành:
10/03/2017
Ngày hiệu lực:
10/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực