Friday, 01/12/2023 - 07:40|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Ngày ban hành:
10/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ công văn số 149/VKHGDVN-ĐGGD ngày 03 tháng 04 năm 2018 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về việc Khảo sát lớp 2 - vòng RISE VN, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung như sau:

Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực