Friday, 26/04/2019 - 11:47|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017- Triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTX và Tập huấn công tác quản lý chuyên môn về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT...
Ngày ban hành:
09/08/2017
Ngày hiệu lực:
09/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 về việc Hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phố thông của Bộ GD&ĐT; công văn số 558/SDĐT-GDTrH ngày 06/09/2016 về việc Hướng dẫn thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề phổ thông; công văn số 54/SDĐT-KT&QLCLGD ngày 09/02/2017 về việc Hướng dẫn thi nghề phổ thông năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình xây dựng kế hoạch kiểm tra điều kiện thi nghề phổ thông năm học 2016-2017 như sau:...
Ngày ban hành:
14/03/2017
Ngày hiệu lực:
14/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 6261/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 23/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo....
Ngày ban hành:
16/02/2017
Ngày hiệu lực:
16/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện kế hoạch số 32/KH-UBND, ngày 19 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT- BNV ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tống họp - Hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tố chức họp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành bàn giao các trung tâm GDTX và HN về UBND huyện, thành phố quản lý. 1.Thời gian: 1/2 ngày - từ 7h30 ngày 11/8/2016. 2.Địa điếm: Hội trường tầng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo. 3.Thành phần tham dự, kính mời: - Lãnh đạo UBND huyện, thành phố; - Lãnh đạo Sở Nội vụ; - Lãnh đạo Sở Tài chính; - Các giám đốc trung tâm GDTX và HN. Sở Giáo dụ
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực