Tuesday, 19/03/2019 - 15:09|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017- Triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTX và Tập huấn công tác quản lý chuyên môn về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT...
Ngày ban hành:
09/08/2017
Ngày hiệu lực:
09/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 về việc Hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phố thông của Bộ GD&ĐT; công văn số 558/SDĐT-GDTrH ngày 06/09/2016 về việc Hướng dẫn thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề phổ thông; công văn số 54/SDĐT-KT&QLCLGD ngày 09/02/2017 về việc Hướng dẫn thi nghề phổ thông năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình xây dựng kế hoạch kiểm tra điều kiện thi nghề phổ thông năm học 2016-2017 như sau:...
Ngày ban hành:
14/03/2017
Ngày hiệu lực:
14/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 6261/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 23/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo....
Ngày ban hành:
16/02/2017
Ngày hiệu lực:
16/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Giáo dục Thường xuyên. 1.Thời gian: 1 ngày, khai mạc 8h00 ngày 18/8/2016 2.Địa điểm: Hội trường tầng III, Sở Giáo dục và Đào tạo. 3.Thành phần: * Thành phần mời: Lãnh đạo Sở; Chủ tịch Công đoàn ngành; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở. * Thành phần tham dự: - Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Giáo dục Thường xuyên của các phòng eiáo dục và đào tạo; - Giám đốc, các Phó giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh; GDTX và HN huyện, thành phố; - Đại diện lãnh đạo trường Đại học Thái Bình; Trường CĐ Nghề Thái Bình; CĐN số 19 BQP; TCN cho NKT Thái Bình;
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực