Sunday, 16/06/2019 - 03:36|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện công văn số 6261/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 23/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo....
Ngày ban hành:
16/02/2017
Ngày hiệu lực:
16/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện kế hoạch số 32/KH-UBND, ngày 19 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT- BNV ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tống họp - Hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tố chức họp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành bàn giao các trung tâm GDTX và HN về UBND huyện, thành phố quản lý. 1.Thời gian: 1/2 ngày - từ 7h30 ngày 11/8/2016. 2.Địa điếm: Hội trường tầng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo. 3.Thành phần tham dự, kính mời: - Lãnh đạo UBND huyện, thành phố; - Lãnh đạo Sở Nội vụ; - Lãnh đạo Sở Tài chính; - Các giám đốc trung tâm GDTX và HN. Sở Giáo dụ
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục Thường xuyên trực tuyến với 63 tỉnh/thành phố trên cả nước....
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Giáo dục Thường xuyên. 1.Thời gian: 1 ngày, khai mạc 8h00 ngày 18/8/2016 2.Địa điểm: Hội trường tầng III, Sở Giáo dục và Đào tạo. 3.Thành phần: * Thành phần mời: Lãnh đạo Sở; Chủ tịch Công đoàn ngành; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở. * Thành phần tham dự: - Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Giáo dục Thường xuyên của các phòng eiáo dục và đào tạo; - Giám đốc, các Phó giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh; GDTX và HN huyện, thành phố; - Đại diện lãnh đạo trường Đại học Thái Bình; Trường CĐ Nghề Thái Bình; CĐN số 19 BQP; TCN cho NKT Thái Bình;
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực