Tuesday, 19/02/2019 - 03:12|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện công văn số 6261/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 23/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo....
Ngày ban hành:
16/02/2017
Ngày hiệu lực:
16/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục Thường xuyên trực tuyến với 63 tỉnh/thành phố trên cả nước....
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, để việc tố chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 (sau đây gọi là Tuần lễ) có chất lượng, thiết thực và hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đơn vị cơ sở phối hợp với hội khuyến học và các đơn vị có liên quan báo cáo với UBND huyện, thành phố, tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 với các nội dung cụ thể như sau...
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Giáo dục Thường xuyên. 1.Thời gian: 1 ngày, khai mạc 8h00 ngày 18/8/2016 2.Địa điểm: Hội trường tầng III, Sở Giáo dục và Đào tạo. 3.Thành phần: * Thành phần mời: Lãnh đạo Sở; Chủ tịch Công đoàn ngành; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở. * Thành phần tham dự: - Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Giáo dục Thường xuyên của các phòng eiáo dục và đào tạo; - Giám đốc, các Phó giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh; GDTX và HN huyện, thành phố; - Đại diện lãnh đạo trường Đại học Thái Bình; Trường CĐ Nghề Thái Bình; CĐN số 19 BQP; TCN cho NKT Thái Bình;
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực