Tuesday, 31/03/2020 - 22:40|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
28/07/2017
Ngày hiệu lực:
28/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 343/SKHCN-KHTC ngày 23/6/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018; để đẩy mạnh hơn nữa phong trào tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học trong ngành Giáo dục năm học 2017- 2018 và các năm tiếp theo; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện tốt những việc sau:...
Ngày ban hành:
05/07/2017
Ngày hiệu lực:
05/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 21/4/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2017/NĐ-CP tại Chương VIII quy định quy trình cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (TVDH), đình chỉ kinh doanh dịch vụ TVDH, thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ TVDH. Theo Nghị định này, Thủ tướng Chính phủ đã giao thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. ...
Ngày ban hành:
02/06/2017
Ngày hiệu lực:
02/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 464/ĐTVNN ngày 22/5/2017 của Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ tư vấn du học...
Ngày ban hành:
30/05/2017
Ngày hiệu lực:
30/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực