Wednesday, 18/09/2019 - 18:12|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện công văn số 53/IIG-MKT ngày 06 tháng 02 năm 2017 của IIG Việt Nam về việc tham gia Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình thông báo một số nội dung cuộc thi:...
Ngày ban hành:
20/02/2017
Ngày hiệu lực:
20/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 04/CV-LHH ngày 10 tháng 01năm 2017 của Liên hiệp các Hội KH& KT V/v Tổng hợp số liệu Giáo sư, Phó Giáo sư, tân tiến sỹ, thạc sỹ, BSCKII...
Ngày ban hành:
17/01/2017
Ngày hiệu lực:
17/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 3125/BGDĐT-ĐTVNN ngày 28/6/2016 về việc quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học, trong đó nêu rõ: Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đâu tư số 67/2014/QH13 (Luật Đầu tư 2014), theo đó hoạt động dịch vụ tư vấn du học không có tên trong danh mục các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ban hành tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư 2014. Căn cứ khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014, các quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học tại Chương 3 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập sẽ hết hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2016....
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015- 2016 và triển khai nhiệm vụ Giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016-2017....
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực