Tuesday, 14/07/2020 - 14:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện công văn số 04/CV-LHH ngày 10 tháng 01năm 2017 của Liên hiệp các Hội KH& KT V/v Tổng hợp số liệu Giáo sư, Phó Giáo sư, tân tiến sỹ, thạc sỹ, BSCKII...
Ngày ban hành:
17/01/2017
Ngày hiệu lực:
17/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 3125/BGDĐT-ĐTVNN ngày 28/6/2016 về việc quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học, trong đó nêu rõ: Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đâu tư số 67/2014/QH13 (Luật Đầu tư 2014), theo đó hoạt động dịch vụ tư vấn du học không có tên trong danh mục các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ban hành tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư 2014. Căn cứ khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014, các quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học tại Chương 3 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập sẽ hết hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2016....
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các thông tin liên quan đến tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016nhằm đáp ứng nhu cầu của thí sinh, phụ huynh và xã hội. Thông tin tuyển sinh này bao gồm: 1. Các thông tin tuyển sinh cụ thể của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc do các trường cung cấp và chịu trách nhiệm được cập nhật đến 14h00 ngày 22/7/2016; 2. Danh sách các xã Khu vực 1 (KV1) hoặc các xã đặc biệt khó khăn (hoặc có thôn đặc biệt khó khăn); 3. Danh mục các trường THPT và tương đương, khu vực của trường; 4. Bảng phân chia các khu vực tuyển sinh theo đơn vị hành chính thuộc tỉnh; 5. Mã tỉnh, quận huyện đăng ký dự thi. Các thông tin này sẽ thường xuyên được cập nhật, bổ sung sau khi các trường hoàn thành việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định hiện hành. Trân trọng thông báo./.
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015- 2016 và triển khai nhiệm vụ Giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016-2017....
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực