Thursday, 13/12/2018 - 11:08|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày 21/4/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2017/NĐ-CP tại Chương VIII quy định quy trình cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (TVDH), đình chỉ kinh doanh dịch vụ TVDH, thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ TVDH. Theo Nghị định này, Thủ tướng Chính phủ đã giao thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. ...
Ngày ban hành:
02/06/2017
Ngày hiệu lực:
02/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 464/ĐTVNN ngày 22/5/2017 của Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ tư vấn du học...
Ngày ban hành:
30/05/2017
Ngày hiệu lực:
30/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 2093/BGDĐT-GDĐH ngày 17/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nhắc nhở thí sinh thực hiện các quy định ĐKXT ĐH, CĐSP năm 2017; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu câu các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX, trường Trung cấp nshề cho người khuyết tật; trường Cao đẳng nghề số 19 - BQP (các đơn vị) thực hiện một số nội dung sau:...
Ngày ban hành:
19/05/2017
Ngày hiệu lực:
19/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 1088/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 21/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục năm 2017. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng GDĐT huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc chương trình công tác năm 2017 như sau: ...
Ngày ban hành:
04/04/2017
Ngày hiệu lực:
04/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực