Sunday, 05/07/2020 - 09:54|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện công văn số 464/ĐTVNN ngày 22/5/2017 của Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ tư vấn du học...
Ngày ban hành:
30/05/2017
Ngày hiệu lực:
30/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 2093/BGDĐT-GDĐH ngày 17/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nhắc nhở thí sinh thực hiện các quy định ĐKXT ĐH, CĐSP năm 2017; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu câu các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX, trường Trung cấp nshề cho người khuyết tật; trường Cao đẳng nghề số 19 - BQP (các đơn vị) thực hiện một số nội dung sau:...
Ngày ban hành:
19/05/2017
Ngày hiệu lực:
19/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 113/SKHCN-QLCN, ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2017(đợt 1);...
Ngày ban hành:
04/04/2017
Ngày hiệu lực:
04/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 1088/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 21/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục năm 2017. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng GDĐT huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc chương trình công tác năm 2017 như sau: ...
Ngày ban hành:
04/04/2017
Ngày hiệu lực:
04/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực