Tuesday, 14/07/2020 - 13:27|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện công văn số 113/SKHCN-QLCN, ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2017(đợt 1);...
Ngày ban hành:
04/04/2017
Ngày hiệu lực:
04/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 1088/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 21/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục năm 2017. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng GDĐT huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc chương trình công tác năm 2017 như sau: ...
Ngày ban hành:
04/04/2017
Ngày hiệu lực:
04/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 370/BGDĐT-ĐTVNN ngày 09/2/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường công tác quản lý kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và công dân Việt Nam đi học tập ở nước ngoài, Sở GDĐT Thái Bình hướng dẫn các tổ chức dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Thái Bình cụ thể như sau:...
Ngày ban hành:
21/02/2017
Ngày hiệu lực:
21/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 53/IIG-MKT ngày 06 tháng 02 năm 2017 của IIG Việt Nam về việc tham gia Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình thông báo một số nội dung cuộc thi:...
Ngày ban hành:
20/02/2017
Ngày hiệu lực:
20/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực