Wednesday, 14/11/2018 - 17:40|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH

Thực hiện công văn số 161/SKHCN-KHTC ngày 21/6/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019; để đẩy mạnh hơn nữa phong trào tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học trong ngành Giáo dục năm học 2018- 2019 và các năm tiếp theo

Ngày ban hành:
10/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Kết luận Thanh tra số 74/KL-BGDĐT ngày 27 tháng 2 năm 2018 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác quản lý của các đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu các đơn vị, tổ chức kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Thái Bình thực hiện một sô nội dung sau:..

Ngày ban hành:
11/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT; Sở GD&ĐT Thái Bình hướng dẫn các thí sinh tự do nộp hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển vào Đại học hệ chính quy; cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy như sau:

Ngày ban hành:
02/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực