Friday, 03/04/2020 - 12:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
21/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc lập Quy chế chi tiêu nội bộ và báo cáo tăng giảm tài sản, Sở GDDT lưu ý các đơn vị việc sau:...

Ngày ban hành:
23/01/2018
Ngày hiệu lực:
12/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 4378/BGD-KTKĐCLGD, ngày 20/9/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2017-2018; Công văn số 618/SGDĐT-KT&QLCLGD, ngày 25/9/2017 của Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình về việc hướng dẫn công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường, Phòng GD&ĐT thực hiện những nội dung sau:..

Ngày ban hành:
06/02/2018
Ngày hiệu lực:
06/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kỷ niệm 50 năm tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tỉnh Vĩnh Long có kế hoạch gặp mặt các nhà giáo đã công tác, giảng dạy tại Vĩnh Long hiện đang cư trú tại Thái Bình.

Ngày ban hành:
06/02/2018
Ngày hiệu lực:
06/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực