Wednesday, 24/10/2018 - 04:09|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan

Thực hiện Kế hoạch số 231/KH-BCĐ ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Ban chi đạo thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 và Nghị định 36/NĐ-CP tỉnh Thái Bình, Sở GDĐT yêu cầu phòng GDĐT các huyện, thành phố, các trường trực thuộc thực hiện tốt các nội dung sau:

Ngày ban hành:
04/01/2018
Ngày hiệu lực:
04/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
hực hiện Kế hoạch số 231/KH-BCĐ ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Ban chi đạo thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 và Nghị định 36/NĐ-CP tỉnh Thái Bình, Sở GDĐT yêu cầu phòng GDĐT các huyện, thành phố, các trường trực thuộc thực hiện tốt các nội dung sau:...
Ngày ban hành:
04/01/2018
Ngày hiệu lực:
04/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), hiện nay tại các địa phương, số lượng trẻ em di cư từ một số nước trở về Việt Nam sinh sống có xu hướng gia tăng, trong đó một số em không đủ căn cứ pháp lý để cấp các loại giấy tờ như hộ tịch, hộ khẩu và giấy khai sinh. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền học tập của các em, các địa phương đã tạo điều kiện để các em được tham gia học tập trên cơ sở giấy xác nhận họ, tên, năm sinh do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp. Như vậy, việc đảm bảo học tập của các em cơ bản được giải quyết nhưng trong thời gian tới, một số học sinh thuộc nhóm đối tượng nêu trên hoàn thành chương trình trung học cơ sở (THCS) mà vẫn không được cấp giấy khai sinh sẽ chưa đủ điều kiện để công nhận tốt nghiệp THCS theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy chế công nhận tốt nghiệp THCS....
Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày hiệu lực:
18/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực