Friday, 27/05/2022 - 21:56|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Văn bản liên quan

Thực hiện Công văn số 4378/BGD-KTKĐCLGD, ngày 20/9/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2017-2018; Công văn số 618/SGDĐT-KT&QLCLGD, ngày 25/9/2017 của Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình về việc hướng dẫn công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường, Phòng GD&ĐT thực hiện những nội dung sau:..

Ngày ban hành:
06/02/2018
Ngày hiệu lực:
06/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kỷ niệm 50 năm tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tỉnh Vĩnh Long có kế hoạch gặp mặt các nhà giáo đã công tác, giảng dạy tại Vĩnh Long hiện đang cư trú tại Thái Bình.

Ngày ban hành:
06/02/2018
Ngày hiệu lực:
06/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Năm 2017, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ, chính quyền các cấp; sự phối họp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể; sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viêiL, người lao động, công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phân giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngày ban hành:
01/02/2018
Ngày hiệu lực:
01/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhận được Công văn số 139/BCH-CT ngày 25/01/2018 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình v/v đề nghị phối hợp triển khai Cuộc thi tìm hiểu về "Biên giới và Bộ đội Biên phòng"...

Ngày ban hành:
01/02/2018
Ngày hiệu lực:
01/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực