Thursday, 22/11/2018 - 17:17|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan

Thực hiện Công văn số 1035-CV/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; Hướng dẫn số 20-HD/BTCTU, ngày 19/01/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hướng rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng công tác cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT công lập, Trung tâm GDTX tỉnh Thái Bình, Trường Mầm non Hoa Hồng (sau đây gọi tắt là các đơn vị) một số nội dung rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 năm 2018,  như sau:

Ngày ban hành:
08/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực