Wednesday, 16/01/2019 - 16:42|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan

Thực hiện Kế hoạch số 120 /KH-SGDĐT-TCCB, ngày 05/3/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tuyến chọn, bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn cán bộ quản lý các trường THPT như sau:..

Ngày ban hành:
06/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 03/01/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 06/SGDĐT-KHTC yêu cầu các trường THPT, trường Mầm non Hoa Hồng thực hiện các yêu cầu theo công văn số 6088/BGDĐT-CSVC ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông...

Ngày ban hành:
05/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học về việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch kiểm tra công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2023 như sau:

Ngày ban hành:
01/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học về việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch kiểm tra công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2023 như sau:

Ngày ban hành:
01/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực