Sunday, 16/06/2019 - 04:15|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện số 01/KH-BTC ngày 12/12/2016 và công văn số 04/BTC ngày 21/12/2016 của Ban Tổ chức Hội thi “Cô giáo tài năng, duyên dáng tỉnh Thái Bình” năm 2017; đê Hội thi được tổ chức thành công, đúng mục đích, Ban Tổ chức Hội thi hướng dẫn cụ thể một số nội dung thực hiện như sau:...
Ngày ban hành:
14/02/2017
Ngày hiệu lực:
14/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Căn cứ vào sự chỉ đạo của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh; - Căn cứ kết quả thu 2% kinh phí Công đoàn năm 2016 của các đơn vị công lập trực thuộc; - Xét đề nghị của Công đoàn cơ sở trực thuộc...
Ngày ban hành:
09/02/2017
Ngày hiệu lực:
09/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện ch­ương trình công tác Công đoàn năm học 2016– 2017, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn học kỳ I; triển khai những nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2016– 2017...
Ngày ban hành:
05/01/2017
Ngày hiệu lực:
05/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện chương trình công tác Công đoàn năm học 2015 - 2016, Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2015 - 2016 ; triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016– 2017.
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
24/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực