Sunday, 16/06/2019 - 04:04|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Binh, Kế hoạch tài chính Công đoàn năm 2017 của Công đoàn Giáo dục tỉnh, Công đoàn Giáo dục tỉnh đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc hoàn thành báo cáo quyết toán thu - chi tài chính Công đoàn năm 2017 nộp về thường trực Công đoàn ngành trước ngày 20 tháng 01 năm 2018.

Ngày ban hành:
02/01/2018
Ngày hiệu lực:
02/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Binh, Kế hoạch tài chính Công đoàn năm 2017 của Công đoàn Giáo dục tỉnh, Công đoàn Giáo dục tỉnh đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc hoàn thành báo cáo quyết toán thu - chi tài chính Công đoàn năm 2017 nộp về thường trực Công đoàn ngành trước ngày 20 tháng 01 năm 2018.
Ngày ban hành:
29/12/2017
Ngày hiệu lực:
29/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Kế hoạch năm học 2017 - 2018, Công đoàn ngành Giáo dục (CĐNGD) Thái Bình hướng dẫn các đơn vị sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ I năm học 2017 -2018, cụ thể như sau: ...
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
26/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/12/2017
Ngày hiệu lực:
13/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực