Thursday, 24/01/2019 - 08:21|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
13/12/2017
Ngày hiệu lực:
13/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kế hoạch Tài chính Công đoàn năm 2017, tính đến thời điểm 30 tháng 11 năm 2017 nhiều Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt việc trích nộp 2% KPCĐ qua kho bạc huyện, thành phố năm 2017. Tuy nhiên còn một số đơn vị chưa thực hiện việc trích nộp quý 4 năm 2017 và một số đơn vị đã trích nộp nhưng chưa đủ số lượng theo mức thu (KPCĐ bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 191/2013/NĐ- CP).
Ngày ban hành:
04/12/2017
Ngày hiệu lực:
04/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Công văn số 791/LĐLĐ ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình về việc thống kê tình hình con CBGV,NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2017, Ban thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình đề nghị các Công đoàn cơ sở lập danh sách con CBGV,NLĐ có hoàn cảnh khó khăn và gửi về Thường trực Công đoàn ngành trước ngày 19/10/2017 (Theo mẫu gửi kèm)....
Ngày ban hành:
09/10/2017
Ngày hiệu lực:
09/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh; Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm học 2016 - 2017, triển khai chương trình công tác Công đoàn năm học 2017 – 2018. ...
Ngày ban hành:
23/08/2017
Ngày hiệu lực:
23/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực