Thursday, 24/01/2019 - 06:45|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
Văn bản liên quan
Thực hiện Công văn số 791/LĐLĐ ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình về việc thống kê tình hình con CBGV,NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2017, Ban thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình đề nghị các Công đoàn cơ sở lập danh sách con CBGV,NLĐ có hoàn cảnh khó khăn và gửi về Thường trực Công đoàn ngành trước ngày 19/10/2017 (Theo mẫu gửi kèm)....
Ngày ban hành:
09/10/2017
Ngày hiệu lực:
09/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh; Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm học 2016 - 2017, triển khai chương trình công tác Công đoàn năm học 2017 – 2018. ...
Ngày ban hành:
23/08/2017
Ngày hiệu lực:
23/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh và Kế hoạch số 76/KH-CĐN ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVIII Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình nhiệm kỳ 2017 – 2022; Ban Thường vụ Công đoàn ngành tổ chức Đại hội điểm tại Công đoàn trường THPT Nam Duyên Hà.
Ngày ban hành:
08/08/2017
Ngày hiệu lực:
08/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 về công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở. Thường trực công đoàn ngành tổ chức triển khai các văn bản, tập huấn nghiệp vụ Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022 cho cán bộ CĐCS các trường THPT- TTGDTX tỉnh và đơn vị trực thuộc:...
Ngày ban hành:
15/05/2017
Ngày hiệu lực:
15/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực