Thursday, 01/10/2020 - 05:54|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Lịch làm việc lãnh đạo

Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 04/10/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
28/09/2020
- 08h00: Đ/c Giám đốc dự họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH (tại Ban TG Tỉnh ủy) - 14h00: Đ/c Vân (PGĐ) dự họp góp ý điều chỉnh thi học sinh giỏi và thi tuyển sinh; mời các đồng chí Lãnh đạo phòng Khảo thí, phòng GDTrH, Trưởng các phòng GDĐT huyện, thành phố, Hiệu trưởng các trường THPT: Bắc Duyên Hà, Quỳnh Côi, Bắc Đông Quan, Đông Thụy Anh, Nguyễn Du, Tây Tiền Hải, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đức Cảnh (tại Hội trường tầng 3) - 15h00: Đ/c Giám đốc và các Phó Giám đốc dự họp nghe Tổ kiểm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu năm học ở các cơ sở giáo dục; mời các đ/c Nhóm trưởng, Trưởng phòng GDĐT huyện, thành phố và đại diện Lãnh đạo các trường THPT dự (tại Hội trường tầng 3) - 16h00: Đ/c Giám đốc và các Phó GĐ dự họp Tổ công tác nghiên cứu, dự báo và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Ngành GD giai đoạn 2020-2025. Thành phần theo QĐ. Địa điểm: Hội trường tầng 3. - Dự Hội nghị góp ý dự thảo thiết bị tối thiểu lớp 2, lớp 6 chương trình phổ thông 2018, người dự: Đ/c Sơn (PTrP)
Thứ Ba
29/09/2020
- 07h00: Đ/c Giám đốc, Đ/c Vân (PGĐ) dự Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án 281 của Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2015-2020 (tại TT Hội nghị tỉnh) - 08h00: Đ/c Phong (PGĐ) dự Hội thảo tư vấn lấy ý kiến cho Thông tư ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (tại Nam Định) - Dự hội nghị tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với GD Mầm non tại Hải Phòng, người dự: Đ/c Huyền, Đ/c Bình, Đ/c Hường. - 14h00: Đ/c Giám đốc dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh (từ 14h00, tại TT HN tỉnh) - 14h00: Đ/c Vân (PGĐ) dự họp góp ý về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của phòng GDĐT Thành phố
Thứ Tư
30/09/2020
- Đ/c Giám đốc đi công tác (buổi sáng) - 14h00: Đ/c Giám đốc, đc Vân (PGĐ) dự họp công bố kết luận thanh tra, mời đ/c Chương, đ/c Bình, đ/c Thi, đc Nhuế, các Hiệu trưởng trường THPT trong diện thanh tra định kỳ (tại Hội trường tầng 3)
Thứ Năm
01/10/2020
- 14h00: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020” (tại TT TTTCTG)
Thứ Sáu
02/10/2020
- 07h30: Đ/c Phong (PGĐ) dự Hội nghị triển khai công tác tôn giáo, nhân quyền (tại TT Thông tin công tác Tuyên giáo) - 14h00: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 (tại TT TTCTTG) - 13h30: Đ/c Phong (PGĐ) dự họp góp ý việc triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 của phòng GDĐT huyện Tiền Hải
Thứ Bảy
03/10/2020
- 13h30: Đ/c Vân (PGĐ) dự họp góp ý việc triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 của phòng GDĐT huyện Quỳnh Phụ
Chủ Nhật
04/10/2020
- 08h00: Đ/c Giám đốc dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII (TT HN tỉnh)