Friday, 01/12/2023 - 08:00|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Đình chỉ hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp:

Cơ quan ban hành Thái Bình
Số hồ sơ T-TBH-232511-TT
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết - Đối với trường hợp đình chỉ do vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục thời hạn giải quyết tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. - Đối với trường hợp đình chỉ vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường, thì thời hạn giải quyết tối đa là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Tất cả
Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND cấp huyện nơi đặt trung tâm có công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định việc đình chỉ hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
2. Bước 2 Sở Nội vụ thẩm định và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Uỷ ban nhân cấp tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp;
3. Bước 3 Quyết định đình chỉ được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Nội dung Văn bản qui định
1. Việc đình chỉ hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
- Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;
2. - Vì lý do khách quan không đảm bảo hoạt động bình thường của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.