Thứ sáu, 01/12/2023 - 07:38|
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Sát nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ - tin học

Cơ quan ban hành Thái Bình
Số hồ sơ T-TBH-232516-TT
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp.
Đối tượng thực hiện Tất cả
Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Tổ chức, cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.
2. Bước 2 Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình.
Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
• Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
• Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì thì Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.
3. Bước 3 Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Nội dung Văn bản qui định
1. Việc sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
- Phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương;
2. - Đảm bảo quyền lợi của giáo viên và người học;
3. - Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.